Du học Mỹ

Trường Trung học Kennedy- Trường tư thục hơn 50 năm kinh nghiệm

TRƯỜNG TRUNG HỌC KENNEDY TRƯỜNG TƯ THỤC HƠN 50 NĂM KINH NGHIỆM Trường Trung học Công giáo Kennedy (KCHS) là một trường tư thục dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, tọa lạc...

Trường TH Central Catholic – Ngôi trường nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tương...

TRƯỜNG TH CENTRAL CATHOLIC- NGÔI TRƯỜNG NUÔI DƯỠNG NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI Trường Trung học Central Catholic (CCHS) là trường tư thục dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, tọa...

Trường Living Word Chritian – Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và...

TRƯỜNG LIVING WORD CHRISTIAN- KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI Trường Living Word Christian (LWCS) là trường tư thục dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, tọa...

Bài viết mới nhất