HỌC BỔNG DU HỌC ANH QUỐC 2018

HÀNG LOẠT HỌC BỔNG DU HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI ANH QUỐC

Các trường Đại học Anh Quốc công bố các chương trình học bổng cho ứng viên bậc Đại học và sau Đại học trong khóa tuyển năm 2018

 

Ashbourne College

Học bổng học thuật

 • Giá trị: 10-50% học phí toàn khóa học (lên đến £13,125)
 • Áp dụng: chương trình A-level
 • Tiêu chuẩn: tối thiểu 6 điểm A/A* cho GCSE hoặc 8.5 GPA
 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 08/04/2018

Học bổng Khoa học, Kịch nghệ và Âm nhạc

 • Giá trị: 50-100% học phí toàn khóa học (lên đến £26,250)
 • Áp dụng: chương trình A-level
 • Tiêu chuẩn: tối thiểu 6 điểm A/A* cho GCSE hoặc 8.5 GPA. Ứng viên chương trình Âm nhạc phải thử giọng và kiểm tra nhạc lý.
 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 08/04/2018

Tham khảo thêm thông tin tại đây

University of Birmingham

Học bổng Aviva

 • Giá trị: 20% học phí toàn khóa học
 • Áp dụng: chương trình Thạc Sĩ
 • Tiêu chuẩn: tùy theo ngành học – tham khảo tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 31/07/2018

  Du-hoc-iStudent-Hoc-bong-Anh-UK
  Đại học Birmingham

Livepool John Moores University

Học bổng Đại học

 • Giá trị: £2000 trong năm đầu tiên và £1000 mỗi năm kế tiếp
 • Áp dụng: tất cả các chương trình Đại học
 • Tiêu chuẩn: tham khảo tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 15/08/2018

Học bổng sau Đại học

 • Giá trị: £2000 trong năm đầu tiên
 • Áp dụng: tất cả các chương trình sau Đại học
 • Tiêu chuẩn: tham khảo tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 15/08/2018

Giải thưởng Công dân toàn cầu – sau Đại học

 • Giá trị: £7000
 • Áp dụng: các chương trình được chỉ định
 • Tiêu chuẩn: tham khảo tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 15/08/2018

National Mathematics and Science College

Học bổng Học sinh Tài năng Việt Nam

 • Giá trị: 3 loại: £5900, £14750, £22125 trong 1 năm
 • Áp dụng: chương trình A-level, Toán, Toán thuần túy, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kinh tế
 • Tiêu chuẩn: học sinh Việt Nam 14-17 tuổi, vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào và phỏng vấn
 • Hạn chót nộp hồ sơ: Kỳ kiểm tra đầu vào và phỏng vấn: 31/02/2018

Liên hệ: Ms. Jane Flynn – South East Asia Admissions, j.flynn@natmatsci.ac.uk

Tham khảo về kỳ kiểm tra đầu vào và các thông tin khác tại đây

Nottingham College

Học bổng Nottingham College dành cho học sinh Việt Nam

 • Giá trị: £8425
 • Áp dụng: chương trình A-level và chương trình Dự bị cho học sinh Quốc tế/Chuyển tiếp vào Đại học
 • Tiêu chuẩn: học sinh lớp 12 có GPA tối thiểu 7.0 hoặc lớp 11 có GPA tối thiểu 7.5
 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 03/08/2018

Tham khảo thông tin tại đây

Du-hoc-iStudent-Hoc-bong-Anh-UK-2
Nottingham College

Oxford Brookes University

Học bổng Richard Haill

 • Giá trị: £4000
 • Áp dụng: chương trình Dự bị 1 năm
 • Tiêu chuẩn: học sinh xuất sắc ở Trung học, tham khảo tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 31/07/2018

Robert Gordon University

Học bổng của Hiệu phó dành cho bậc Đại học

 • Giá trị: một năm học phí tại RGU
 • Áp dụng: tất cả các chương trình Đại học.
 • Tiêu chuẩn: sinh viên trúng tuyển/sinh viên năm thứ hai tại RGU. Chi tiết tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: tháng 05/2018

The University of Sheffield

Học bổng Merit

 • Giá trị: 50% học phí
 • Áp dụng: tất cả các chương trình Đại học và sau Đại học
 • Tiêu chuẩn:chi tiết tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 20/04/2018

Học bổng Quốc tế

 • Giá trị: £2000-£2500
 • Áp dụng: tất cả các chương trình Đại học và sau Đại học
 • Tiêu chuẩn: chi tiết tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 20/04/2018

Sheffield Hallam University

Học bổng Transform Together

 • Giá trị: 50% học phí
 • Áp dụng: tất cả các chương trình Đại học và sau Đại học
 • Tiêu chuẩn: chi tiết tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2018 (Sinh viên nhập học tháng 9/2018); 01/11/2018 (Sinh viên nhập học tháng 1/2019)

Phần thưởng của Hiệu phó SHU

 • Giá trị: £3000
 • Áp dụng: tất cả các chương trình Đại học và sau Đại học
 • Tiêu chuẩn: sinh viên/học viên cao học năm đầu tiên, chi tiết tại đây

Swansea University

Học bổng Sinh viên Quốc tế xuất sắc

 • Giá trị: £4000 trong năm đầu tiên và £2000 trong năm tiếp theo nều sinh viên đạt tối thiểu 65% điểm số trong năm đầu
 • Áp dụng: tất cả các chương trình Đại học và sau Đại học
 • Tiêu chuẩn: sinh viên đạt ít nhất 85% trong bảng điểm, chi tiết tại đây
 • Hạn chót nộp hồ sơ: tháng 07/2018

Ulster University

Học bổng Sinh viên Quốc tế

 • Giá trị: £6000 trong suốt 3 năm học Đại học, £2000 trong suốt khóa học sau Đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ)
 • Áp dụng: tất cả các chương trình.
 • Tiêu chuẩn: tất cả sinh viên đạt tiêu chuẩn đầu vào trường, chi tiết tại đây

Nguyễn Thường