Thông báo: Kỳ thi học bổng Trung học Mỹ “ASG Merit Scholarship test 2017”

THÔNG BÁO

KỲ THI HỌC BỔNG TRUNG HỌC MỸ“ASG MERIT SCHOLARSHIP TEST 2017”

Kỳ thi Học bổng Trung học Mỹ – “ASG Merit Scholarship Test 2017” do Tập đoàn Giáo dục Học giả Hoa Kỳ (ASG) phối hợp tổ chức nhằm thu hút học sinh phổ thông Việt Nam xuất sắc được tiếp cận nền giáo dục phổ thông tiên tiến và trải nghiệm văn hóa Hoa Kỳ.
1.    Hình thức bài thi:
a.    Vòng 1: bài thi online 60 phút với các câu hỏi trắc nghiệm về Đọc Hiểu và Toán bằng tiếng Anh. Học sinh không được sử dụng máy tính và các tài liệu tham khảo trong quá trình làm bài.
b.    Vòng 2: bài thi giấy 90 phút viết tự luận và trả lời câu hỏi ngắn bằng Tiếng Anh và Phỏng vấn bằng Tiếng Anh. Học sinh không được sử dụng các tài liệu tham khảo trong quá trình làm bài.
2.    Đối tượng dự thi:
Học sinh phổ thông tại Việt Nam từ lớp 8 tới lớp 11 có dự định du học Mỹ hoặc muốn thử sức với đề thi đánh giá học sinh theo chương trình phổ thông Mỹ.
3.    Cách thức tổ chức thi:
a.    Lịch thi vòng 1 sẽ được thông báo đến thí sinh trên các kênh thông tin của các trường và của Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong tháng 3, tháng 4 năm 2017.
b.    Sau 2 ngày kể từ ngày diễn ra Vòng 1, kết quả thi vòng này sẽ được gửi tới email của từng thí sinh đăng ký. Bảng tổng hợp kết quả cũng như danh sách thí sinh được chọn vào vòng 2 sẽ được gửi tới các trường. Các trường sau đó thông báo rộng rãi danh sách này đến thí sinh.
c.    Lịch thi vòng 2 sẽ được thông báo đến thí sinh trên các kênh thông tin của các trường và của Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong tháng 5 năm 2017.
4.    Phân loại thí sinh và Học bổng:
a.    Bài thi mỗi vòng được đánh giá trên thang điểm 100%. Danh sách thí sinh vào vòng 2 được xét trên tổng điểm và điểm trung bình cộng của 2 vòng
b.    Thí sinh dự thi vòng 1 sẽ được phân loại theo thang điểm:
    Dưới 30%: không đạt học bổng
    Từ 30% – 69%: Học bổng $5,000/năm cho chương trình Du học phổ thông tại ASG, Hoa Kỳ.
c.    Trên 70%: Học bổng $10,000/năm cho chương trình Du học phổ thông tại ASG, Hoa Kỳ. Học sinh đạt học bổng $10,000 đăng ký chương trình học phổ thông trung học ASG sẽ tiếp tục tham gia Vòng 2
d.    2 thí sinh với điểm tổng kết 2 vòng cao nhất sẽ nhận được học bổng 50% cho chương trình du học phổ thông tại ASG, Hoa Kỳ.
e.    Tất cả học bổng được áp dụng cho toàn bộ thời gian học sinh tham gia chương trình phổ thông tại ASG. (Điều kiện duy trì học bổng các năm sau: Học sinh cần đạt điểm trung bình năm tối thiểu GPA 2.5 với trường hợp học bổng $5,000; GPA 3.0 với trường hợp học bổng $10,000; và GPA 3.5 với trường hợp học bổng 50%)
f.    Kết quả thi học bổng áp dụng cho kỳ nhập học Mùa thu 2017 và Mùa xuân 2018, không có giá trị bảo lưu qua các năm sau.
5.    Lệ phí dự thi:
a.    Vòng 1: miễn phí đối với thí sinh Việt Nam
b.    Vòng 2: miễn phí đối với thí sinh đăng ký và nhập học năm học 2017/18. Trường hợp thí sinh rút khỏi chương trình sau khi đã đăng ký, lệ phí thi $250 sẽ được áp dụng.
6.    Đăng ký dự thi
Thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi Học bổng quan tâm/muốn đăng ký dự thi, vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức theo email/hotline bên dưới:
    Email: info@istudent.edu.vn
    Hotline: (08) 73 068 777 – 0932.083.886